Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1881-01-20)

C. Hostrup til L. Mynster.
Hillerød. 20. Jan. 1881

Kjære Ven!

Da du har sét paa «Eva» med milde Øjne, skjønt du kun hørte en Del, saa vil du nok læse Stykket med god Villie. Grunden til, at jeg har kunnet skrive det, er egentlig den, at da jeg nu har faaet en Kapellan p. l., har jeg faaet lidt mere Tid tilovers end i de sidste 25 Aar. Hvad enten du tager det som et Tendensstykke eller et Karakterstykke (mit første Forsøg paa at give en kvindelig Type), er det i mine Tanker berettiget; det er noget af begge; Stuart Mill siger, at vi kjender kun det Kvindelige som et Kunstprodukt; jeg har en anden Mening derom, og Navnet «Eva» skulde pege i Retning af det oprindelig Kvindelige, ikke Mandens Undersaat, som hun først blev ved Syndefaldet, men hans ligestillede Medhjælp, som hun er bestemt til. Jeg vedkjender mig, at Stykket er realistisk; men baade Eva og hendes Skildrer er ganske vist Idealister.

Din
C. Hostrup.