Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Betty Mathilde Hennings (1881-01-21)

Fru Betty Hennings til C. Hostrup.
Den 21. Jan. 1881

Kjære Hr. Pastor Hostrup!

Den Følelse af Taknemmelighed mod Dem, som jeg allerede har næret fra den første Tid, da s. 598 jeg begyndte at arbejde paa «Eva», tør jeg nu, da jeg har modtaget Deres kjærlige Brev, give Udtryk overfor Dem. Det er for mig, som om «Eva» havde ført Dem og mig nærmere sammen, som om «Eva» havde lagt noget til min Væxt, hvorfor jeg skylder Dem Tak.

Jeg er glad over, at Resultatet er blevet til Deres Tilfredshed. Jeg var saa angst, saa angst, som jeg aldrig mindes at have været, og jeg havde den første Aften efter min Overbevisning hverken Overlegenhed eller Kræfter nok til at spille Rollen; nu, da Spændingen har tabt sig noget, synes jeg, at jeg spiller med større Ro og Sikkerhed. Tak for den Opgave, De har givet mig at løse; man modnes og udvikles gjennem store Opgaver, og jeg er Dem inderlig taknemmelig, fordi det faldt i min Lod at føre Eva frem paa Scenen. En stor Glæde har det været mig af Deres Brev at se og føle, at jeg nogenlunde har naaet, hvad jeg saa meget ønskede at naa; større Tilfredsstillelse og større Ros kunde jeg ikke faa.

Med min hjerteligste Tak til Dem følger en Hilsen til Deres Hustru med Tak for hendes varme Deltagelse i Sagen.

Deres taknemmelige og hengivne
Betty Hennings.