Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Aleksandar Lange Kielland (1881-02-02)

Alexander L. Kielland til C. Hostrup.
Stavanger, den 2. Februar 1881

Høistærede Hr. Pastor C. Hostrup!

Jeg ved meget godt, at naar man er meget begeistret for noget, bør man forsigtigvis vente til Morgenrøden, inden man slipper sig løs. Men saa ved jeg ogsaa, hvor ofte vi sove os kolde, og hvormeget af den følte, redelige Beundring, der gaar tabt, naar vi forsigtigvis vente med at udtale os, indtil vi faar betænkt os rigtig grundigt.

Lad mig derfor være saa uforsigtig i denne selvsamme Aftenstund, da jeg har læst Deres »Eva» — at yde Dem den Tak, for hvis Ringhed man slet ikke behøver at gjøre nogen Undskyldning, naar man ærligt fremtræder for Dem.

Deres ærbødige
Alexander L. Kielland.