Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Spur FRA: Jens Christian Houstrup (1881-02-15)

C. Hostrup til Chr. Spur.
Hillerød, 15de Februar 1881

Kjære Christian!

Tak for dit Brev og den lollandske Avis! Jeg kan imidlertid ikke svare paa den Slags Injurier, s. 607 hvorfor Redaktøren med samt hans Orakler i Kjøbenhavn kunde straffes; jeg har svaret (i et Brev til «Dsk. Folketidende») i «Morgenbladet» — og lader dem skjælde. Det er let nok at vide, at der hører meget mere Mod til at modtage en Indbydelse af det politiske Venstre (Grundlovsværneforeningen) i Kjøbenhavn end til at afslaa den; havde jeg gjort det sidste, havde hele Højre taget mig til Indtægt for sin politiske Fanatisme, og dertil lader jeg mig ikke bruge. At jeg Dagen efter i et offentligt Møde udtalte mig mod de usædelige Bøger, som det literære Venstre har en Hovedskyld i at bringe frem, er jo kun et Bevis paa, at jeg ikke skifter Meninger, fordi jeg har været tilbords med nogle af dem, som er uenige med mig i væsentlige Ting; saa skulde jeg jo omtrent tone nyt Flag, hver Gang jeg havde været i et Middagsselskab. Jeg var mig godt bevidst, hvor stærkt det vilde forarge Højrebladene, da jeg ikke frabad mig den Venlighed, der vistes mig som Forfatter; men sligt holder mig ikke tilbage, da jeg er vant til at gaa imod Strømmen. Naar Lollands Stifts-Tidende siger, at jeg har gjort et Forsøg paa at sætte mig imellem to Stole, saa er det ganske rigtigt; for jeg har min egen Stol staaende mellem de to andre, og hverken Indbydelser eller Grovheder lokker mig fra den. Det er ellers pudsigt, at en Mand, som ikke vil tillade mig at sidde tilbords, hvor der er Fritænkere tilstede, selv forvrænger vor Herres Ord om at forene Slangens List med Duens Enfold ; men lad ham s. 608 det, han nynner en kjøbenhavnsk Gadevise efter paa en Maade, der slet ikke vidner om List, men kun om Enfoldighed.

Din hengivne
C. Hostrup.