Danmarks Breve

BREV TIL: Parmo Carl Plough FRA: Jens Christian Houstrup (1887-02-05)

C. Hostrup til C. Ploug.
5te Febr. 1887

I «Avisen» for 25de Januar d. A. findes følgende Udtalelser om «den beskedne Hostrup», at han «paa Forhaand» erklærer, at det Parti, som hvis Kandidat han stiller sig, har hele Retten paa sin Side, at alle Nationens Ypperste, alle «første Klasses Mænd», stille sig paa den Side, og at der kun paa den anden Side findes «anden Klasses Mænd, som f. Ex. Dr. Ploug».

Jeg haaber, du vil tro, at der ikke er en Gnist af Sandhed deri. Jeg har ikke sagt et Ord om «første eller anden Klasses Mænd», skjønt det fremføres med Citations-Tegn, jeg har ikke paa fjerneste Maade hentydet til noget af denne Art. Jeg har ikke nævnt dig, ikke i noget som helst Ord sigtet til dig; jeg er mig overhovedet bevidst, at jeg aldrig i nogen offentlig Udtalelse har glemt, hverken vort gamle Venskab, eller hvad vi skylder dig som Digter og Journalist.

Hvad hint Blad skriver, er mig ganske ligegyldigt; kun vilde jeg nødig, det skulde komme uimodsagt til dig eller dine, at jeg skulde have sagt noget saa dumt.

C. Hostrup.