Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Camilla Collett (1887-05-22)

Fru Camilla Collett til C. Hostrup.
Kjøbenhavn, den 22de Maj 1887

Kjære Pastor Hostrup!

De må dog også lade mig, der ikke mere deltager i Fester, sige Dem et venligt Ord til Deres Fest i Går. Har jeg ikke personlig kunnet deltage i den, så har mine Tanker desto trofastere fulgt den, og navnlig gjorde Beretningen i Bladene i Dag et Indtryk så levende, som om jeg havde været med. Ved Cand. Larsens Tale og især ved Schandorphs smukke Digt, råbte det i mig ved hver Strofe: så er det, så har jeg altid tænkt og følt det! og Tusinder med ham og mig har tænkt og følt det så. Det er til Glæde — «skyldfri Glæde», som vore Forældre kaldte det, vor Tidsalder har trængt, og mere og mere trænger, og De har bragt os den i Deres uforlignelige Komedier. Når vi sidder i «Komediehuset» og ser en af dem, blir vi så inderlig fredelig til Sinds, som om vi tilhørte en ganske anden Tid — frem eller tilbage — vi tænker ikke mere paa Højre eller Venstre — ja vi kunde gjerne vide en Venstreeller Højremand ved Siden af os, uden at rykke uvilkårlig til Siden, som for et giftigt Insekt. Vi møder intet koldt afvisende Blik, men et fornøjet Smil.

Tak derfor, tusind Tak! fra En, som særlig trængte til denne Glæde, der ikke forspildes, men som man tager med og gjemmer som en Skat i sit Indre.

Camilla Collett.