Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Poulsen FRA: Jens Christian Houstrup (1888-01-13)

C. Hostrup til E. Poulsen.
13. Januar 1888

Hr. Kgl. Skuespiller E. Poulsen.

De maa ikke tage mig ilde op, at jeg bestemt maa holde paa Dem som Dr. Bygum i «Under Snefog». De véd godt, at der ikke er nogen anden, der kan spille den, og at den er en Hovedrolle i Stykket.

Joakim Nielsen er ikke noget Lys; det er en Student med Snakketøj, et hurtigt Hoved og et flot Væsen, samt et passende Kvantum Arrogance; han er en løs Fyr den virkelige Interesser, men med lidt dansk Godmodighed og ungdommelig Lystighed, som dækker over det tomme og upaalidelige ved ham. Derfor vender Sigrids Hjerte sig fra ham, hvad der vilde blive uforstaaeligt, hvis De spillede ham; thi saa blev han let vægtigere, end han egentlig skulde være. Egentlig synes han mig ikke at ligge over Zangenbergs Horisont; han kan spilles lige ud ad Landevejen. Jeg tror, at der for en Karakterskuespiller er mere af en Opgave i Dr. Bygum: en moderne Fritænker, lidt à la Dr. Pingel, med et blødt Gemyt, et grundgodt Menneske, som begynder at slippe ud af Studerekammeret og ind i det virkelige Liv, paa en Gang lidt kejtet og dog, naar det gjælder, klog og hjælpsom. Ja De maa gjerne le af mig, fordi jeg anbefaler mine Varer, men De maa ikke se Dem vred paa min skikkelige Zoolog, fordi jeg nøder s. 634 ham paa Dem; tager De Dem ikke af ham, falder han til Jorden.

Deres forbundne
C. Hostrup.