Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Henrik Ibsen (1888-04-02)

Henrik Ibsen til C. Hostrup.
München, den 2den April 1888

Hr. Pastor Hostrup!

Tilgiv godhedsfuldt, at jeg først idag frembærer min hjertelige tak for telegrammet, hvormed De og Deres ærede frue glædede mig paa min fødselsdag.

Ikke mindre taknemmelig er jeg Dem for det tilsendte exemplar ai «Under Snefog». Det har været mig en sand hjertens glæde og nydelse at læse og leve med i denne elskværdige digtning. Jylland, som øver en dragende magt over mig, siden jeg lærte det at kende, blev under læsningen saa forunderlig nærværende i min forestilling, skønt jeg jo aldrig har været der ved vintertid. I teatret går jeg her næsten aldrig, men jeg læser gerne et skuespil en gang imellem om aftenen, og da jeg har en stærk indbildningskraft for det dramatiske, så kan jeg se alt det, der er rigtig sandt, troværdigt og pålideligt, lys levende for mig; læsningen virker næsten som en opførelse. Derfor har læsningen af Deres nye stykke været mig en så stor nydelse.

s. 635 Med min hustrus og mine egne bedste hilsener til Dem og Deres ærede frue tegner jeg mig

Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.