Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Anna Elga Augusta Sinding (1892-01-10)

Fru E. Sinding til C. Hostrup.
Den 10de Jan. 1892

Hr. Pastor Hostrup!

Maa jeg have Lov til at sige Dem, hvor jeg blev glad, da jeg, ved at læse Deres sidst udkomne Bog, mødte de elskværdige Ord, De har skrevet deri, om min Udførelse af Rikkes lille Rolle. Af alle mine Roller ligger Rikke mit Hjerte nærmest, jeg veed ikke hvorfor, men det er en af de faa Roller, jeg selv har nogen indre Tilfredsstillelse af at spille, og De kan derfor forstaae, hvor glad jeg blev ved at læse, at De, som selv har tænkt og følt Rikke, satte Pris paa mig deri. — Maa jeg rigtig inderligt takke Dem, fordi De har følt, hvad jeg forsøger at lægge i den, fordi De synes om det, og fordi De har skrevet det i Deres Bog; — De har skaffet mig en stor Glæde og Opmuntring derved.

Med Ønsket om mange lykkelige Aar for Dem er jeg

Deres taknemmelige
Elga Sinding.