Danmarks Breve

BREVE FRA OG TIL C. HOSTRUP ...

BREVE FRA OG TIL C. HOSTRUP

s. ii

s. iii

s. iv

s. v BREVE
FRA OG TIL C. HOSTRUP

UDGIVNE AF

ELISABETH HOSTRUP

KJØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG

GRÆBES BOGTRYKKERI

1897

s. vi s. vii REGISTER.

Breve fra C. Hostrup til:

En lille Dreng. S. 158.

C. Hauch. S. 424. 433. 437. 468. 485. 504.

Elisabeth Hauch. S. 353. 370. 374.

Helge Hostrup. S. 636.

B. S. Ingemann. S. 94. 97. 112. 122. 126. 390. 406.

Kr. Mantzius. S. 3. 64. 83. 294.

Moder og Søstre. S. 163—194. 198—262. 268—286.

L. Mynster. S. I. 13. 14. 25. 34. 40. 45. 50. 54. 60. 67. 72. 77. 87. 89. 91. 101. 108. 118. 303. 313. 316. 325. 336. 346. 350. 383. 419. 439. 449. 453. 464· 469. 480. 508. 513. 515. 519. 522. 527. 529. 533. 536. 542. 547. 557. 568. 569. 572. 578. 580. 582. 584. 597. 603. 608. 609. 618. 621.

A. Neergaard. S. 510.

V. Nicolaysen. S. 134. 139. 148. 15t. 153. 157. 194. 289. 319· 329· 330· 333· 355· 358· 377· 382· 392. 410. 417· 427· 457· 478· 500· 539· 544· 549· 551. 554. 563· 565

C. Ploug. S. 395. 442. 446. 462. 476. 492. 494. 546. 628.

Emil Poulsen. S. 585. 593. 625. 627. 633.

Chr. Richardt. S. 318. 335. 432. 447. 532. 577.

Chr. Spur. S. 575. 606.

s. viii Breve til C. Hostrup fra:

H. C. Andersen. S. 110.

C. St. A. Bille. S. 100.

Bj. Bjørnson. S. 592.

F. Boisen. S. 579.

J. Claudi. S. 385.

Camilla Collett. S. 632.

Holger Drachmann. S. 590. 630.

A. Ch. Edgren-Leffler. S. 624.

Svend Grundtvig. S. 474.

I. P. E. Hartmann. S. 479.

C. Hauch. S. 143. 292. 413. 430. 484. 488. 498. 560.

J. L. Heiberg. S. 120. 131. 334. 367.

Betty Hennings. S. 589. 597.

Henrik Hertz. S. 156.

Henrik Ibsen. S. 634.

B. S. Ingemann. S. 99. 104. 110. 114. 124. 129. 147. 352. 389. 407.

Alex. L. Kielland. S. 599.

C. Krebs. S. 435.

Kr. Mantzius. S. 339. 542.

L. Mynster. S. 4. 17. 23. 29. 32. 37. 42. 106. 298. 307. 321. 341. 348. 361. 397. 596. 599. 611. 613. 616.

C. Ploug. S. 53. 629.

Emil Poulsen. S. 588. 591.

Elga Sinding. S. 635.

Fr. Wexelsen. S. 622.

M. Wiehe. S. 142.

Chr. Winther. S. 495. 497. 562.

O. Zinck. S. 262.

Rettelser, S. 232. L. 10. Casini læs Corsini.

S. 633. L. 12. den læs uden.