Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1829-12-uu/1830-01-uu)

Till
erlig och welllerdt swenn pedher Addeller, höreren wdj thenn Rüper schölle.

s. 87 Da jeg havde skrevet det foranstaaende fortræffelige Brev og gennemlæste det, blev jeg ganske bange for at jeg virkeligen skulde være en gammel Svend fra det Aar 1550 eller deromkring. Vist er det, at hvis jeg har trængt forholdsvis ind i den Tids øvrige Sæder, Skikke, og Maade at leve paa, som i deres Maade at udtrykke sig paa, saa tør jeg haabe noget af mit store Værk, der iøvrigt nu, i Forbindelse med mine Cancellisager, ikke levner mig Tid til at tale med Dig saa meget som jeg ønsker. Viis Dig nu taknemlig for dette og mit sidste lange, nyhedsfulde Brev, ved snart at tilskrive mig igen. Men tænk for Alvor — og gør Anstalter til — at komme bort fra den formaledeyde By Ribe, og, om Du end ikke vil til Kjøbenhavn, saa søg dog at komme os her noget nærmere.