Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1830-10-23)

23. Oct. 1830.

III.

.... Du ser af Collegial-Tidenden for idag, at Poul Møller, David, Eschricht og Møhl er blevne Professorer, en Firkløver-Nyhed, som jeg ellers skulde have opvartet Dig med her. A propos! Du har ikke Lyst til at blive Professor i Philosophien i Norge? Det var ellers ikke umuligt, Du kunde blive det; thi de Nordmænd elske saa meget os her nede, at de kun ville have philosophiske Professorer herfra ; det volder Nøden. Sibbern har været i Lav med Thortsen herom; men han sagde naturligvis Nej, og tilføjede, hvad der ogsaa turde være sandt, at han besidder meget for lidet philosophisk Læsning til at turde paatage sig et saadant Professur, selv iblandt Norske. Dr. David modtager Gratulationerne til hans nye Professorkald med en meget alvorlig Mine og højtidelig Anstand. Han og Møhl have udfundet, at det nu herefter ikke gaar an for ham at skrive Theaterrecensioner ; sligt skikker sig ikke for en Professor ved Universitetet, sagde min gode Ven Møhl forleden til mig.