Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1830-11-12)

12. Novbr. 1830.

Det foregaaende af dette mit Brev er, som Du ser, skrevet for rum Tid siden. Dets Afsendelse blev først forsinket ved Reitzels Tale om at han snart vilde sende Dig en Pakke, hvormed jeg da kunde sende Dig dette s. 133 Brev ledsaget af nogle Flyveposter. Han har trukket Tiden ud, og imidlertid indtraf Møhls Død, der, især da dertil kom endel andre Fortrædeligheder, gjorde et saa voldsomt Indtryk paa mig, at jeg ikke blot siden ikke har kunnet tænke paa andet 1 ), men selv var nærved at komme i en Tilstand som den jeg var i for 2 Aar siden. Ej heller formaar jeg endnu at tilskrive Dig med saadan en Sindsstemning, som jeg ønsker, at der maa findes i mine Breve til Dig, og jeg undlader derfor at tilføje videre, end at jeg, naar det bliver bedre fat med mig, skal tilskrive Dig et længere Brev. Vale!