Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1831-12-25)

23. Decbr. 1831.

.... Den anonyme Nytaarsgave 1 ) taler jeg med hele den øvrige By for meget om, til at jeg skulde, især i saa faa Linjer som her, skrive mere om den. Jeg synes i det Hele meget godt om den og antager, at den har tvende Forfattere. Da jeg begyndte paa Indledningen »Mødet i Dyrehaven«, tog jeg min Hat af og sagde: »Ej, ej, min kære Peter Adler, skal jeg træffe Dem her!« Men siden gik jeg i mig selv igen, tænkte paa, at det jo var umuligt, at Du i Ribe skulde give Dig af med at samle en Nytaarsgave i Kjøbenhavn etc. etc.

Uagtet disse faa Linjer ikke kunne anses for et helt Brev, kunne de dog, sammenlagt med min foregaaende Skrivelse i det Hele antages at udgøre saa godt som 2 Breve, og venter jeg derefter ifølge en stiltiende Aftale, at Du snarest muligt gør mig den Fornøjelse at lade mig se din behagelige Haandskrift.