Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1844-09-13)

Leipzig, den 13de September 1844.

Kjœre Forœldre!

Efter en meget heldig Overfart (i det smukkeste Veir) ankom jeg hertil igaaraftes (Torsdag den 12te). Jeg har allerede idag gjort flere Visitter hos gamle Bekjendte og fundet det gamle Sindelag og den samme venlige Modtagelse, som sidste Gang, jeg var her. — Logis har jeg endnu ikke fundet, men haaber i de første Dage at faa et opspurgt. Værelser er i denne Tid meget søgte paa Grund af den forestaaende Messetid, og derfor enten optagne eller temmelig dyre; dog det gi’er sig nok. — Concerterne antages at begynde den 6te October; jeg har altsaa endnu Tid nok, til at indrette mig og komme i Rolighed. Paa selve Reisen er ellers intet betydelig mødt, med Undtagelse af en glücksburgsk Prinds, som jeg havde den Ære at reise sammen med til Berlin, — hvor der i denne Tid forberedes en stor Maneuvre, — tillige bemærkede jeg, at jeg s. 99 havde gaaet mine Støvlehæle skjæve. — — — — Nu vil jeg blot sige Eder Lev vel!

fra Eders stedse
hengivne og trofaste Søn
NIELS W. GADE.