Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1844-10-07)

Leipzig, den 7de October 1844.

Kjæreste Forældre!

Jeg sidder i Forretninger af alle Slags til op over Ørene, Concertrepertoirer, Conservatoriumsconferencer etc. og dertil componerer jeg af alle Kræfter. Jeg har allerede componeret en ny Ouverture * ), som jeg just nu har færdig. Men det gaar ypperligt, jeg befinder mig særdeles vel ved disse mange Forretninger, nu kommer til: Timer i Conservatoriet og Prøverne.

Igaar gik den første Concert af Stabelen for fulde Seil — og Gud ske Lov særdeles heldig og til alles Tilfredshed — jeg kan ikke nægte, at jegvar lidt ængstelig, da det skulde gaa an; omendskjønt ingen andre har mærket det. Vi spillede den store A-Dur Sinfonie af Beethoven, som gik med Præcision og Liv, og Ouverturen til Oberon, som s. 100 begge bleve modtagne af Publicum med de bekjendte varme * ) — og Bravoraab (i Sinfonien hver Sats).

Næste Søndag gaar den anden Concert løs, jeg arbeider allerede til den.

Forresten lever jeg som sidst her (mine gamle Bekjendtskaber fornyede o. s. v. ), dog er den Forskjel, at jeg forrige Vinter dovnede, men denne Vinter er flittig. Jeg er i disse Dage sammen med et Par danske. Hr. Prof. Dahl fra Dresden og Portraitmaler Gertner fra Kjøbenhavn (som ikke taler et tydsk Ord). Vi kommer hos en Familie her, hvor vi alle ere som hjemme, skjøndt — det er en Hr. Preusser.

Brev fra Fader har jeg rigtignok ventet, men endnu ikke faaet, men faar vel med det første. Lev vel! kjære Forældre.

Eders hengivne
NIELS W. GADE.

Moder er dog vel?