Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1844-10-14)

Leipzig, den 14de October 1844.

Kjære Forældre!

I al Hast skriver jeg Jer dette Brev, for at melde Eder, at igaar den anden Concert gik af, s. 101 endnu bedre end den første. Strax efter Ouverturen, endnu i de sidste Tacter, brusede Publicum ud i et vældigt Raab og Dasken i Hænderne. Jeg selv var ogsaa særdeles vel disponeret og uden mindste Spor af Urolighed. Alle Numrene gik ogsaa paa et Haar. Hartmann er i disse Dage ankommen og var i Concerten tilligemed sin Svoger Zinn. Torsdag den 24de bliver en Ouverture af Hartmann opført, under hans egen Direction. Forresten alt vel. Mit sidste Brev er vel rigtigt arriveret? Dette Brev ønsker jeg ikke læst af andre, end de nærmeste, Høedt o. s. v. Hilsen til Alle fra

NIELS W. GADE.

Lev vel!