Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1846-08-04)

Leipzigden 4de August 1846.

Kjære Forældre!

Tak for sidst! jeg sidder nu her i mine gamle Folder og er allerede, tænk bare — dybt inde i at componere. — Jeg har fundet mine Venner — det vil da sige dem, som ikke er fraværende paa Badereiser — meget vel og overrasket dem betydelig ved min Ankomst d. 1. August. Advokat Schleinitz maa jeg dog undtage, — han er desværre endnu syg og har været endnu slettere under mit Ophold i Kjøbenhavn. Overreisen hertil var meget behagelig. Jeg traf, paa Dampskibet, tre danske Professorer, Madvig, Pedersen og Bøysen. Vi gjorde sammen Reisen til Berlin, hvor vi skiltes ad, jeg reiste til Leipzig, de tre andre forblev i Berlin. Det gik de to af disse lærde Herrer ellers meget ilde paa Dampskibet, da de ikke kunde taale Søluften. Nogle Timer efter vor Afreise fra Toldboden maatte de allerede — med Respect at sige — vende deres latinske Maver og blev først Mennesker igjen, da vi kom paa Landjorden. Jeg er taget ind i det s. 116 samme Logis, som jeg havde forrige Vinter, nemlig Königsstrasse Nr. 16, hvor jeg har det ret luunt i denne forfærdelige Varme, jeg boer desuden paa Solsiden. Her er for Øieblikket bestemt en halv Gang til saa varmt som hos Jer i Kjøbenhavn. Jeg kiggede næsten Øinene ud, paa Dampskibet, for at see Moder paa Langelinie, da jeg seilede afsted, men endog ved Hjelp af min Lorgnet var det mig ikke muligt at adskille Menneskene og faa Øie paa Moder.

I Conservatoriet har jeg allerede givet Timer engang i denne Uge, men mine Elever er ikke saa præcise som jeg, endeel af dem er endnu ikke komne tilbage fra deres Familier og Lystreiser.

Med Undtagelse af, at jeg næsten har det for varmt, kan jeg kun sige, at jeg har det ellers særdeles godt. Lev nu vel, kjære Forældre! og lille Marie!

Eders hengivne Søn
NIELS W. G.