Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1862-01-01/1862-02-04)

Søndag Aften Cøln.

Nu er jeg da kommen til Cøln. og til rette Tid, jeg havde Forlængsel efter at skrive Dig til igaaraftes i Hannover, men nu skal Du høre, hvorfor jeg ikke kom dertil. Altsaa, jeg reiste fra Hamborg Lørdag Morgen, kom over Harburg og til Hannover ½ 4. Jeg tog strax ind i Hotellet ved Jernbanen, da jeg vilde reise samme Aften til Cøln. Da jeg ikke havde nydt noget hele Formiddagen, gik jeg ned i Spisesalen, for at indtage en god Middagsmad. Jeg kom til at sidde ved Siden at en Herre, som talte med nogle Damer paa den anden Side af Bordet. I Samtalens Løb spurgte jeg ham, om der var Theater i Aften, han svarede nei, men De maa gaa hen i Concerten, som anføres af Joachim. Jeg blev glad, da jeg hørte, at han var i Byen. Derpaa spurgte jeg ham, om han vidste noget om Concertens Indhold. Der vil blive givet en Sinfonie af Mozart, Brødrene Holmes spiller, og saa er der et Stykke, som hedder — ja, jeg kan ikke huske — jeg tror, det er Frühlingswehen eller saadant noget, det er eomponeret af en svensk. Jeg havde nu den Frækhed at spørge, om det skulde s. 153 være kjønt, hvortil han svarede, at han havde hørt ja!, derpaa vendte han sig til Damerne ligeoverfor og spurgte, (da den ene var en Sangerinde, som sang i Concerten), hvad Componisten hed, og om det var smukt. .Ja, svarede hun, det er meget smukt, det er af Gade. At jeg morede mig kosteligt ved at sidde incognito, kan Du tænke Dig. Efter at have spist, gik jeg hen til Joachim, han spillede paa sin Violin, jeg gik fremmed ind i Stuen; — da han saae mig, studsede han, holdt inde med Spillet, og gjorde et Spring i Luften, was! was! Gade, Sie sind hier! nein dasz ist zu hübsch, nein, nein, dasz ist lustig! Nu talte vi sammen, og han sagde mig da, hvad jeg vidste, at Frühlingsphantasien skulde gives om Aftenen. Saa kom Brahms til. Joachim tørte ham lien til mig og sagde: hvem er det? Han saae paa mig, men Joachim sagde: Gade, Du! — Was, Gade hier! Naa saadan gik det.videre, og det var uhyre morsomt; vi kjørte Kl. 7 til Concerten, som var i en smuk Sal i Theatret, et udmærket Orchester og Kongen tilstede. „Fantasien“ begyndte 2den Afdeling, den gik meget godt og blev dygtigt applauderet: imidlertid kom jeg i Bekjendtskab med flere yngre Musikere. Efter Concerten gik vi hjem til Joachim med Brahms, Capelmester Scholz og Frue samt flere.― ― ―Vi spiste til Aften og nu kneb det, thi de stormede alle ind paa mig, at jeg maatte blive til Søndagmiddag, der skulde spilles Quartet o. s. v. Men da jeg havde bestemt at reise Lørdag Nat Kl. 2, for at være i Cøln Søndag s. 154 Kl. 8, blev jeg ved min Bestemmelse. Altsaa imorges kom jeg til Cøln, hvor Hiller modtog mig paa Jernbanen. — — Kl. 111 /2 gik jeg til Hiller, hvor der var en stor Samling af Herrer og Damer, Hiller spillede mine-Novelletter med en udmærket spansk Violinist, som spiller imorgen i Concerten, og en god Cellist. Folkefærdet var naturligviis henrykt over Musiken — — —. Imorgen Kl. 6 holdes Prøve, og derpaa er jeg indbuden af den store „Männergesangverein“ at være med ved et Gilde om Aftenen. Tirsdag Orchesterprøve om Morgenen, der gives af mig „Frühlingsbotschaft“, Ouverture og Sinfonie i B-Dur. — Onsdagmorgen agter jeg tilligemed Din Fader at reise til Paris, Hurra!- - -