Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1862-02-10)

Paris, 10de Februar 1862, Mandag Aften.

Lørdag Aften veed Du jo, at jeg var henne i Th. Français og saae „Les effrontés“, som blev udmærket godt spillet af Samson, Provost, Got, Regnier samt Mad. Plessy, jeg morede mig altsaa godt. Søndag Formiddag var jeg med Flaxland i Conservatoriets Concert, og du kan tro, at Orchestret spillede ypperligt. — 20 Violiner pmo af de allerbedste i Paris, jo det lød af noget, Ouv. til Fidelio, Benedictus af Beethoven, Sinf. af Mozart, Esdur, Scener af Iphigenia paa Tauris og Jubel Ouv. af Weber. Det var uden Sammenligning det bedste af Musik, jeg har hørt i Paris. Efter Concerten drev jeg om med Gouvy, som med Djævels Vold og Magt vil have, at jeg skal besøge alle Musikere og vil have, at jeg skal lade noget opføre. Jeg tror virkelig, at jeg uden Vanskelighed i Pasdeloupes Concerter, kunde faa en Sinf. opført, men hvad gavner det mig? Nei, jeg vil komme her igjen, om et Par Aar, jeg vil imidlertid lære ordentlig fransk, thi den Smule, jeg kan, er aldeles utilstrækkeligt. — — Mandag gik jeg til Gouvy, vi spillede 4hændig sammen, spiste til Middag sammen, og derfra førte han mig til Musikhandler Richault, som jeg hilste paa, og som bad om han maatte offerere mig nogle af mine Sager, som han havde trykt, nemlig Violinsonaterne og nogle Claversager, samt et Par Sinfonder s. 163 - - - - - - - -; jeg tror, at jeg kan componere en heel Deel, naar jeg kommer hjem, jeg er bleven oplivet og opvarmet ved at føle saa stærk Længsel efter Dig. — — — — - - Skriv ikke mere til Paris, jeg reiser om et Par Dage. — — Hils mine Forældre. — — — —