Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1862-02-uu)

Cøln. Torsdag Aften.

Jeg har jo, rigtignok imod Dine Ønsker, forladt Paris, men jeg kan forsikre Dig, at jeg, om jegblev 14 Dage endnu, dog ikke kunde have synderlig Gavn deraf. Jeg er desuden træt, af at see og høre, som Du vel kan begribe, efter at have læst mine Breve, som jeg, med Vilie, har skrevet saa udførligt, for at Du skulde vide ret Besked, med hvad jeg foretog mig. Endnu de 2 sidste Dage i Paris, har jeg seet meget, Palais Luxembourg med deilige Malerier af Horace Vernet og andre Nulevende, Panthéon, St. Sulpice, St. Germain de Près og om Aftenen været i Theatret og seet noget af Regimentets Datter og Klerkevænget, Imorges tog jeg med Jernbanen Kl. 7. — — — — — — — Og saa med hvert Skridt fremad, stærkere og stærkere Utaalmodighed, ja Du kjender jo nok min Utaalmodighed?- - - - - - s. 164 saa kommer den deilige Paasketid, og saa kommer Pind sen og Foraaret med de søde Blomster og Solskin og Varme. — — — —