Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1871-08-20)

Cöln, 20. August 1871.

Nu har jeg en Masse at fortælle, — men lad mig begynde med Fortsættelsen af mit forrige Brev. Fra Hamburg reiste vi Torsdag Middag og havde en behagelig og interessant Reisefælle — Litterat Kaufmann. Vi kom til Hannover om Aftenen, saae os om (Museum) og reiste Kl. 3 til Cøln, hvor vi ankom om Aftenen Kl. 9½ (Fredag), glædede os over Domkirken, som nu er færdig paa Taarnene nær. Der sov vi, og igaar (Lørdag) reiste vi da til Bonn. Jeg bor hos Dr. Gehring — den samme, som skrev den Artikel om min 1ste Sinfonie, som blev opført i Cøln. Der var Generalprøve Lørdageftermiddag, og der traf jeg mange gamle Bekjendte. Efter Prøven var der almindelig Samling i et stort Locale. Der var det særdeles interessant for mig at træffe mine gamle Elever, som mylrede omkring mig, ligeledes traf jeg Bennett (fra England), Hallé, samt Gevaert og Colmen, samt flere Hollændere, engelske Componister og Musikere, ja, jeg vil sige Dig, der blev formelig gjort Cour til mig. — Carl var jo ogsaa der og i den syvende Himmel, nei, sagde han, — det er mageløst, det maa jeg sige, det havde jeg ikke troet, Du er sgu rigtignok Løven lier, baade Jo-Jo*) og Vieuxtemps træde jo i Baggrunden. Om Sandheden heraf kan jeg ikke sige andet, end at jeg nok tror, der var en stor Glæde *) Kjælenavn for „Joachim“ i Gades Familie.

s. 175 hos Alle, baade hos unge og gamle Musikere. Gamle „Statsrather“ kom selv hen og præsenterede sig for mig og overdængede mig med Complimenter. Efter denne behagelige Aften gik jeg hjem med min elskværdige Vært, Dr. Gehring, som bebor sit eget, høist elegante Huus; hans Kone og Børn ere paa Landet fortiden. Han er Professor i Mathematik og meget musikalsk. — Du kan tro, jeg boer fint og elegant, men da jeg kom i mit Soveværelse og saae en Barneseng staa i en Krog, ja, saa veed Du nok, hvad jeg tænkte og følte, jeg blev rørt og maatte fortælle om Jer allesammen, jeg tog Jeres Portraiter frem og viste dem til Dr. Gehring, siden kyssede jeg Jer, da jeg lagde mig til Sengs. Jeg sov godt, og imorges (Søndag) gjorde jeg nogle Visitter, hvor jeg da blev indbuden til Middag, saa Du seer, at jeg har det bevæget, ja, jeg holder vist ikke mere ud end de 3 Festdage. Carl fik et ret godt Logis, men maa betale det dyrt. Vi træffe ofte sammen. Han er jo himmelglad og siger: ja, det skal jeg fortælle dem derhjemme. I Eftermiddag Kl. 6 er Festen, der opføres Beethovens Messe og C-Moll Sinfonien; Prøven igaar gik meget godt. Der var 100 Sopraner, det øvrige derefter i Forhold, saa Du kan tænke Dig, at det gjør en storartet Virkning i det dertil byggede Locale. Imorgen skal jeg skrive mere.