Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1871-08-27)

Cøln, Søndag den 27de August.

Godmorgen, min Hustru, hør, alle Klokker ringe i det gamle Cøln, jeg boer lige overfor Domkirken, nu maa jeg derover, for at høre Messe; igaar var jeg et Øieblik derinde ved Solnedgang, der var et deiligt Halvmørke gjennem de malede Vinduer. — Levvel! — — — — — —