Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1871-08-28)

Hamburg, Mandag Formiddag d. 28. Aug. 1871.

Nu skal Du høre, hvorledes vi reiste fra Cøln — den herlige, nu færdige Domkirke var jeg mange Gange inde i, og glædede mig overordentlig over dens Storhed, — vi reiste derfra Kl. 7 om Eftermiddagen (Søndag) med Courierzug, det gik over s. 186 Stok og Steen, forbi Hannover directe til Hamburg, hvor vi ankom imorges Kl. 11. Det var en drøi Tour, kan Du tro. — — —

Nu sidder jeg atter i det samme Værelse, i det samme Hotel i Hamburg, som paa Udreisen, og skriver Dig til; den Gang var jeg ikke saa saare glad over at gaa Syd paa. Nu takker jeg den gode Gud, at jeg atter karsk og sund vender tilbage til mit Hjem, efter at have nydt saa megen Venlighed og Glæde iblandt tildeels fremmede Folk. — — —

Nu ikke videre! Nu er mit Brevskriveri tilende; jeg takker Dig, som Anledningen til denne Glæde, nok engang for Din Kjærlighed og Hengivenhed. Levvel! — — — — — — 1872 aabnedes den nordiske Industriudstilling, og hertil komponerede Gade, efter Anmodning, en Festmusik, som lian ogsaa selv dirigerede ved Aabningshøjtideligheden.

I November 1873 rejste han til Holland, hvorfra han havde modtaget Indbydelse til at dirigere flere af sine egne Kompositioner i musikalske Selskaber i Amsterdam og andre hollandske Byer.

Hans Hustru modtog fra denne Rejse følgende skriftlige Beretninger: