Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-08)

London, den 8de August 1876.
Tirsdag Eftermiddag.

Det var en Fridag og Festdag for London igaar „the bank-holyday.“ Alle Boutikker er lukkede og Alleslags Folk strømmer fra Morgenstunden ud i det Fri. Alle Dampvogne og Skibe er fuldtbesatte med Voxne og Børn, som vil ud og aande den friske Landluft, men de fleste Arbeidere, tror jeg nok, bringer mere „brandy“ end frisk Luft tilbage. Idetmindste faldt jeg først i Søvn Kl. 1 i Nat, paa Grund af de Hjentkommendes Støien, Syngen, Spillen paa Harmonika, Vognrullen osv. — Idag er jeg hos Rigby, han havde bedt mig til Middag, og jeg sidder nu i hans Stue og skriver. Tænk Dig, de taler kun engelsk. Men jeg søger altid at føre Ordet, og saa fortæller jeg alt, hvad jeg kan hitte paa; dog begynder jeg nu at forstaa en hel Deel bedre. — Det er ellers curiøst for mig, naar jeg konmer ud, s. 236 erfarel jeg, at jeg er en berømt Componist, jeg har sendt Dig et Stykke af en Avis, for at Du ikke skal tro, at jeg farer med Løgn. Jeg har forresten ikke læst det, og det eneste, jeg faar ud af det, er nok, at jeg kommer til at betale forhøiet Porto for Brevet — — — —- — — Imorgen skal jeg med Littleton (Novello) til Tower og derfra med ham til hans Hjem i Nærheden af Chrystalpaladset. — Torsdag skal jeg synge med Barytonen Foly, og Fredag tager jeg til Mr. Peyton i Birmingham for at høre en Chorprøve paa mine Sager. Det lader til, efter hvad jeg hører fra Birmingham, at „Zion“ har tiltalt dem meget. Nu faar Du ikke ret meget mere idag, da jeg maa ind til Familien, som venter at see mig igjen, naar jeg har endt mit Brev. — —