Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-17)

Londonden 17 August 1876.
Torsdag.

Som jeg skrev i mit sidste Brev var jeg i Besøg hos de rare unge Littletons i Sydenham, jeg blev der Natten over. — — Næste Morgen kjørte vi til London i hans deilige Wienervogn. Det er s. 242 morsomt, vi kom igjennem en lille By, der hedder Denmark-Hill. Derefter prøvede jeg en Mr. T., en Baryton Solo i „Zion“. Han var ikke efter min Smag, jeg tog derfor til Sir Costa og sagde ham, at det gik ikke med Mr. T. Nu er det indrettet saaledes, at min gode Rigby synger det, naar jeg forandrer et Par Noder, som ligger ham for lavt. Mr. Foly, som synger Peter Eremit, passer udmærket godt til Partiet og har en majestætisk Stemme. — Jeg spurgte forresten Sir Costa, som er meget venlig, „der kan da gjentages ofte i Orchesterprøverne med Solosangerne?“ „Ja, saameget De ønsker,“ — det kan jo være ganske morsomt at prøve dette, det store Orchester skal nemlig være udmærket, lutter Concertmestre. — Imorgen (Fredag) gaaer jeg til Mad. Trebelli, det er jeg meget nysgjerrig efter at høre noget af. — — — — Paa næste Onsdag er her i London 1ste Prøve med Orchester og Solosang. Jeg haaber det bliver en god Opførelse. Choret er udmærket, Rigby og Foly ligeledes, nu skal jeg til at gjennemgaa Armida, som jeg antager ogsaa vil blive godt. I den følgende Uge er om Mandagen en Prøve med Alt tilsammen i Birmingham, og Tirsdagen begynder Festival og ender Fredag Aften. — — — — .Jeg traf idag paa Gaden kjøbenhavnske Bekjendte, nemlig først saae jeg en lille Vogn, hvori var placeret — „Kogte Reier“ og dernæst saae jeg i et Vindue „Danish gloves for gentlemen“. Forleden traf jeg en ung Dr. K. fra Kjøbenhavn, men har ikke seet ham siden; her er ogsaa en ung Dr. s. 243 P. Jeg bryder mig ikke om at drive omkring med danske, det morer mig mere at see paa engelske Forhold, især i Familielivet, og det har jeg faaet et godt Indblik i, troer jeg. — — — — —