Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-19)

Londond. 19 August 1876.

Du faar blot et Par Ord fra mig idag. Først for at fortælle Dig, at jeg idag har hørt Md. Trebelli synge Armida, og da jeg kan tænke, Du er, som jeg skrev, uhyre nysgjerrig, vil jeg meddele Dig: at hun synger det (af Md. Trebelli at være) simpelt og godt opfattet, de dybe Toner er ikke mere stærke, end man godt og vel kan høre paa dem med musikalske Øren. — Hun modtog mig særdeles venligt, beklagede, at jeg eengang havde søgt hende, uden at træffe hende hjemme. Hun saae forresten udmærket vel ud. Hun sætter ikke en Node til eller fra, synger godt jævnt i Takt; jeg haaber, at jeg, naar jeg synger med hende næste Gang (Tirsdag), skal faae hende endnu bedre. Hun optager med Glæde Bemærkninger, i det hele synes hun at have Morskab af at synge Armida. Hun kunde naturligviis Noderne perfect, Takt o. s. v. erder aldrig Tale om her, Sangerne kan deres Parti, og de fleste ere fixe Musici, Md. Trebelli har der s. 244 Lov paa sig for at være: a perfect musician. Nu er jeg altsaa paa det nærmeste færdig med Sangerne, paa Tirsdag har jeg Md. Trebelli og Rigby sammen og paa Onsdag Orchester og Solosang. — — — — — Idag (Lørdag) 8te Dage gaaer jeg til Birmingham. — — — — I en Fart, jeg er desuden meget sulten. — — — — — —