Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-20)

Londonden 20 August 1876.
Søndag Eftermiddag.

Som jeg skrev Dig, antager jeg, at Md. Trebelli faaer enheeldeel ud af Armidas Parti. Der er kun et lille Sted, jeg gjør hende en lille Indrømmelse, nemlig et Rallentando paa et Sted, hvor det godt kan passe, i hendes første Nummer. Hendes Livsted er „Rinaldo, vaagn op“ i A-Dur, det synger hun udmærket smukt og ligeledes det, der følger efter i Fis-Dur ¾, det har jeg ikke hørt saa smukt før. Det sidste, „Synk Trylleverden“ kan Du jo tænke Dig, at hun faaer endeel Effect udaf, det klinger rigtignok af Syngestemme; — overhovedet er det noget, jeg ikke er vant til at høre, jeg mener saa gode og fyldige Stemmer, som man her hører. — — — — — —