Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-24)

London den 24 August 1876
Torsdagaften.

Var det ikke rart med den udmærkede Prøve, jeg fortalte Dig om i forrige Brev. — — — Efter første Deel igjen Banken paa Violinryggen. — Saa s. 247 kom anden Deel, det hurtige Stykke i G Moll (Aanderne), det spillede de perfect strax. Jeg tog det igjen, og det gik udmærket pp og med den største Præcision. Du kan tro, det morede dem at spille, jeg sagde dem en Compliment i den Anledning. Saa kom Md. Trebelli (H Moll). Hun synger det særdeles godt, stærkt og characteristisk; derefter Sirenestykket dolcissimo, efterfulgt af „Rinaldo, vaagn op“, som hun sang yndeligt, Duetten med Rinaldo (Fis dur) charmant, og saa hendes store Slutning, som gjør en prægtig Virkning. Der var stor Fornøielse i Orchestret. — 3die Deel synger Rigby udmærket smukt, ligesom ogsaa Korsfarersangen i 1ste Deel. Mr. Foly faar endeel ud af Peter — — han har en mægtig Røst, — — — Du kan tro, det lyder stort, naar han synger: „Løft Hovedet, Korsmand, see Jerusalem.“ — Et Yndlingsstykke i 3die Deel synes Pilgrimssangen at være. — De lykønskede mig alle og var glade, jeg med. — — — — Sangerne var ogsaa fornøiede; — det er prægtige Folk, for det første har de Stemme og forstaar deres Ting til Bunds, og dernæst er de følgagtige, lærvillige og søger at gjøre det, som jeg ønsker det, og saa er de udmærket taktfaste og musikalske. — — — — Idag var jeg ude i Kensington Museum for første Gang. Der var de berømte Cartoner af Rafael ; mageløse Ting, og jeg glædede mig overordentlig derover; desuden alle mulige Ting af Guld, Sølv, Marmor, Instrumenter o. s. v. Jeg tænker med Vemod paa, at jeg skal s. 248 forlade mit kjæreste i London: National Galleriet. Det er om Hjørnet, næppe 100 Skridt fra „Golden Cross“, og har været min næsten daglige Glæde. I den varme Aarstid var det vederkvægende at sidde i de store deilige Sale mellem de store Aanders Arbeider; det har interesseret mig næsten ligesaameget som Dresdener-Galleriet.— — — — Lørdag tager jeg til Birmingham, Mandag er der Prøve paa de nye Sager. — Messias, Elias, Paulus prøves ikke, det kan de udenad, saa ofte opføres disse Ting i alle Byer og ved alle store Concerter. — Onsdag Aften begynder Concerten med „Zion“, Torsdag Aften „Korsfarerne“ — — — — — —

16*