Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-26)

Birminghamden 26 August 76.
Søndag.

Nu sidder jeg da her i Birmingham — — hos meget elskværdige unge Folk: Mr. og Mrs. Harding, Svoger til Mr. Peyton. — — — De ere overordentlig forekommende imod mig og meget glade ved at fortælle mig, hvormegen Tale der er om „Korsfarerne“ rundt omkring. — — — Det morede mig at see i 2 Birmingham Aviser en Omtale af Orchesterprøven i London sidste Onsdag. Der stod, at jeg paa taalelig godt engelsk havde svaret paa s. 249 Orchestrets Applaus ved Begyndelsen af Prøven, og i det hele var det interessant og forfriskende at see den usædvanlige Frihed og geniale Bonhomie, hvormed Prof. Gade bevægede sig ligeoverfor Orchestret, i Modsætning til den sædvanlige stive og forretningsmæssige Maade, som ellers var Skik i England.“ Dette er noget, der har moret mig meget. — — — — Igaar var jeg, inden jeg forlod London, oppe i National Gall, for at tage Afsked med mine kjære Malere, og takke dem for den Glæde, de har skjænket mig. — — — — — —