Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-28)

Birmingham, Copeley, den 28 August 76.
Mandag.

Nu har jeg da havt den fuldstændige Prøve her med Orchester, Chor og Solosang. All right! — — — — Der begyndtes Kl. 10 — — jeg hørte noget af Macfarrens „Oratorium“ — — men der var formegen Resonnants i den tomme Sal. Saa gik jeg op i et Værelse og indførte et Par Steder i Orchesterstenmierne til Zion nogle pp. Prøven paa Oratoriet varede til Kl. VU — — og Kl. 1¾ skulde mine to Ting prøves. Saa gav jeg mig Gud i Vold og gik op paa Dirigentpladsen. Applaus af Chor og Orchester og nede i Salen fra de c. 100 Tilhørere. s. 250 Vi begyndte med „Korsfarerne“ — — alt gik vel. Stor Applaus efter 1ste Deel. 1ste Nr. i anden Deel: Applaus, Sirenechor ligeledes og saaledes de fleste Nr. Choret udmærket, Orchestret ligeledes, Solosangerne i høieste Grad interesserede for deres Ting. — — — Derpaa „Zion“. Choret brillant Effect. Hvert Nummer applauderet; hvad siger Du til det? — — — Jeg troer, at jeg er særdeles meget afholdt af Alle her. Choret løber efter mig paa Gaden og seer med Velvillie paa mig, naturligviis mener jeg endeel af Damerne. Naar jeg lader mig see, smiler de over hele Ansigtet, Herrerne klapper, saa det knalder efter. — — — Som jeg sagde Dig, er der megen REsonnants i Salen, saa at jeg undertiden ligeoverfor det store Orch. og Chor maatte lukke Ørene, slaa min Takt bestemt og fast og saa lade staa til. Jeg haaber en særdeles lykkelig og sikker Opførelse. — — — „Korsfarerne“ synes at være et Yndlingsstykke her, nu faar vi at see, hvad det store Publikum siger. — — — — — —