Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-31)

Birmingham, Torsdag d. 31. Aug. 1876.
Kl. 8 Morgen.

Jeg skriver nu saa tidlig til Dig, da jeg idag hele Dagen er beskjæftiget, med at høre „Messias“, s. 251 spise til Middag hos Borgmesteren og derpaa opføre „Korsfarerne“ Kl. 9 iaften. Naa, spørger Du, hvordan gik det saa med „Zion“. Udmærket med Kryds og Slange! Da jeg traadte frem, en stor Applaus. Forresten vil jeg sige Dig, at man modtager ogsaa Md. Albani og Titjen * ), naar de første Gang træde frem, men jeg troer nok, at det var en stærk Applaus, fra Publicum, Chor og Orchester. Jeg havde stor Glæde af „Zion“ igaar Aftes. — — — Efter de tre Stykker var der en stærk Salve igjen fra alle Sider; endelig gik jeg ned, men maatte op igjen og bukke til alle Sider. Jeg havde slet ikke ventet en saa stor Succés med „Zion“, fordi det er alvorligt og ikke ganske let at gaa ind paa. Men jeg antager, at det mægtige har gjort Virkningen. — I Tirsdags Kl. 11½ begyndte Festival med Elias — — — forresten meget festligt, idet „God save the Queen“ blev afsunget først, og hele Publicum reiste sig op imedens. — — — Om Aftenen (KL 8) var først Cowens „Corsair“ — Fr. Titjens og de bedste Sangere sang deri, og der er mange gefällige Ting, det behagede derfor Publicum meget godt. Derefter var der Concertsang af Albani (yndig), Titjens (grandios), Patey (inderlig), Trebelli (graziøs), Sherrington (characteristisk) og Barytonisten Santly (udmærket), Tenor Rigby og Loyd, det varede, til Kl. 11¼ — Onsdag Morgen begyndte med en mindre Hymne af Mendelssohn og derefter Macfarrens Oratorium, men jeg hørte blot lidt af s. 252 Begyndelsen, saa kunde jeg ikke mere, jeg var træt. — — — Idag Torsdag skal jeg ind at høre noget af „Messias“ og saa iaften „Korsfarerne“, og saa er jeg, Gud ske Lov! færdig. Fredag bliver jeg til den sidste Concert. — — — Jeg er oprigtig talt meget glad over, at jeg idag har den sidste Tour, for nu begynder jeg nok at blive lidt træt af alt det meget nye og mærkelige, jeg seer og hører overalt omkring mig. — — — — — —