Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1878-09)

Hamburg, Septbr. 1878.
Torsdag.

Igaar, Onsdag, fandt den første Concert Sted. Om Formiddagen besøgte Hartmann og jeg Fru Schumann, som var høist elskværdig. Ansigtet er ganske det samme, men hun er bleven noget før. Jeg skal da hilse Dig mange Gange; hun vilde gjerne komme til Kjøbenhavn, men nu boer hun jo i Frankfurt, det er en lang Vei. Dernæst skal jeg hilse fra Joachim, han er meget kjønnere, end da jeg sidst saae ham, Skjægget er ikke saa stort nu. — — Jeg har truffet mange gamle Bekjendte og gjort nye. — — — Efter Middagen kjørte vi da til den 1ste Concert, som var meget lang, fra 7—11, og lidt trættende, skjøndt det gik meget godt med et stort og pompøst Chor og Orchester; Solosangen meget god. Idag er Prøve Kl. 11, jeg tager kun derhen for at høre Md. Schumann spille. Man bliver træt af den megen Musiceren. — Vi have idag beseet Haven fuldstændig * ), med alle dens Varmehuse, hvor de største og sjeldneste Planter findes fra alle Verdensdele. Stald med 14 Kjøreheste, 3 Kareter foruden Landauer og Char-a-bancs, Arbeids- og Rideheste o. s. v., det er forbausende, jeg holdt det ikke ud i Længden. — — — — —