Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1878-09)

Hamburg, Septbr. 1878.
Fredag.

Paa Prøven igaar spillede Md. Schumann som sædvanlig, altsaa meget godt. — — — Om Aftenen var Concerten : Sinf. af Haydn (udm.), Arie af Mozart (Fru Leutner mg.), Concert af Mozart (Fru Schumann ug.), Ouverture af Grund, en tidligere Dirigent af Phil. Concerter (g ╳), Finale af „De to Dage“ (mg╳K Sinf. af Schumann (ug). Concerterne er nemlig chronologisk ordnede, — — — Denne Concert var langtfra saa trættende som den foregaaende.