Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1880-11-18)

Cøln, d. 18. Novbr. 1880.

Vi befinder os begge udmærket godt, boer hos den mest forekommende Familie, alle modtage os med Venlighed o. s. v. — — — Tirsdag Aften havde jeg en Chorprøve. Herrerne var særdeles gode, Damerne lod endeel tilbage at ønske; — jeg var ugenert, gjentog og gjentog, der er endnu en Chorprøve Fredag Aften, der skal jeg nok faa det dygtig gjennemgaaet. De var alle glade og morede sig udmærket ved min Indstudering. Onsdag var s. 259 vi i Dômen, om Middagen var vi hos Hiller. — — — — Derefter gik vi hjem, og jeg fik Axel til at spille hos Familien. — — — — Om Aftenen var jeg indbudt til en Dilettant-Sangforening, hvor der blev sunget Romancer af „Elverskud“ og „Aarstidsbilleder“ og naturligvis udbragt et Hoch for mig. Derefter var vi til Aften hos en af Foreningens Direktører. — — — — Iaften skal vi i en Kammermusikconcert, hvor min Octett og Novellet-Trioen spilles. Imorgen Aften Chorprøve, Lørdag Formiddag Orchesterprøve, Aftenen i „Musikalsk Selskab“, Søndag Formiddag Matinée hos Hiller, Søndagaften indbudt til Cølner „Männergesangverein“, Mandagaften fuldstændig Prøve paa „Korsfarerne“, Tirsdag Formiddag atter en Prøve uden Chor og om Aftenen Concert, hvor foruden „Korsfarerne“ tillige Novelletterne for Strygeorchester bliver spillet. Du seer altsaa, at vi har nok at gjøre. Her skal komme meget dygtige Sangere fra Dresden, de kommer her Søndag, saa jeg kan gjennemgaa deres Partier med dem i Ro. — — — — —