Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Axel Wilhelm Gade (1880-11?)

Uddrag af et Brev til Gades Hustru fra Axel Gade :

„Søndag, Cøln 1880. — — — Da Fader ikke har Tid at skrive i disse Dage, skal jeg besvare Dit Spørgsmaal : Prøverne gaa nu godt. Orchestret s. 260 fortræffeligt, men Choret lidt dvask; nu mener Fader dog at have faaet Liv i Kludene. — — — Ved Hillers Matinée i Formiddags spillede Hiller og Fader sidstnævntes Marsch firhændig, dernæst sang Frk. Hahn, som Fader er meget tilfreds med som Armida, nogle Sange af Schumann.— — Forleden Dag hos Hiller kommer en Mand ind ad Døren og begynder at skvadronere op — en Eloge over Fader — saa jeg blev baade angst og bange, en rigtig tydsk Affectation, som naar vi danske vil gjøre Nar ad tyske Skuespillere. Fader sagde ogsaa ganske højt: Sikket forbandet Asen! og begyndte ganske rolig og jævnt at snakke med ham, og han sank virkelig ned til at tale næsten som et Menneske. Det var P., som skal være Tysklands største Skuespiller for Tiden. — — — — — —