Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1880-11-22)

Cöln. d. 22. Novbr. 1880.

Idag havt Prøve med Solosangerne, de ere udm. musikalske og opfatter godt, jeg haaber derfor paa en meget god Opførelse. Iaften har vi fuldstændig Prøve, hovedsagelig Chor og Orchester; her er det samme Vrøvl som hjemme, at Herrerne kommer en halv Time senere end Damerne, jeg maa derfor begynde med 2den Deel. Iaftes var vi i Theatret s. 261 og saae „Don Juan“ — vi give den meget bedre. Derefter var vi i „Cølner Männer Gesangverein“, hvor jeg blev ansunget og feteret paa alle Maader.