Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1880-11-24)

Cöln, d. 24. Novbr. 1880.

Igaar Aftes var Concerten, og Gud være lovet og takket baade Udførelsen og Modtagelsen udmærket. Novelletterne gik med en Finhed og Ynde, som glædede mig meget, og Chorene i „Korsfarerne“ langt over min Forventning; de 3 Solister passede særdeles godt til de forskjellige Characterer, Orchestret var udmærket i alle Henseender, saa at Ensemblet i alle 3 Dele var prægnant, characteristisk, og i 2den Deel Damechoret duftigt og graziøst, hvad jeg ikke havde tiltroet dem. Men Begeistringen for mig og „Korsfarerne“ gjorde Damerne til Helte. Du skulde have hørt det sidste Chor, det blev udført med en Stemning og en Ild, som var af megen Virkning. Jeg maatte ogsaa bagefter tage dem alle i Haanden og Anmodning om at skrive paa Portraiter er stor. Hvad mig selv angaar, da var jeg udmærket tilpas, tiltrods for, at jeg Aftenen iforveien havde en stor Orchesterprøve med Chor og Solo, og selve Concertdagen en Formiddagsprøve s. 262 paa et Par Timer, og endelig efter at have været de 8 Dage, vi har været her, i stadig Bevægelse hele Dagen, og hver Aften i musikalske Foreninger, for at høre mine egne Sager, mere eller mindre godt udførte, — og jeg kunde ikke blive borte, da de Gavtyve averterede i Avisen: „Zu Ehren des Herrn G. aus Copenhagen, — trods al denne Vrøvl hele Dagen med uendelig venlige Folk, befandt jeg mig dog udmærket vel iaftes, havde hele min Ro, Friskhed og Energi samlet og begge Værker gik fortrinligt. Jeg blev modtaget med stor Applaus og Hilsen af Orchestret, og hele Aftenen var der stort Bifald og Glæde over begge Værker. Derefter var der et Gilde, hvor der naturligvis var Taler o. s. v. Nu bliver vi her idag og imorgen for at besee alle de mærkelige Cølnske Kirker, og paa Fredag afgaa vi til Hamburg. — — — — —

17