Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1880-11-30)

Hamburg, d. 30. Novbr. 1880.

Naa, idag Formiddag havde jeg min første Orchesterprøve. Programmet er følgende:

Sinfonie af Gradener.

„Sommerdag paa Landet“.

„Michel Angelo“ Ouverture.

Sinfonie i B-dur.

s. 263 Da jeg kom med „Sommerdagen“, lo hele Orchestret over hele Ansigtet af Fornøielse og glædede sig over hvert Stykke ; derpaa kom den gamle, elskværdige B-dur Sinfonie, og den tager jo alle Hjerter. Efter Prøven blev det bestemt, at efter „Sommerdagen“ skulde der gives endnu et Stykke af mig af alvorligere Character og saaledes kom Ouverturen til. Alting af mig gik udmærket glat og klangfuldt. — — — Jeg var ogsaa udmærket godt oplagt. — — — — — —

I det sidste Brev tilføjede Axel Gade: „Prøven i Gaar Morges gik udmærket godt, og Fader blev i godt Humør herover, — — — vi hørte noget af en Symphoni, som Fader sagde, ikke var andet end Beethovens udtraadte Tøfler.“

Aaret efter gjorde begge en lignende Rejse til Düsseldorf, hvorfra Gade skrev hjem :