Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1881-06-05/1881-06-06)

Lørdag, Pintseaften 1881.

Idag havde jeg min første „Zionsprøve“: 700 Sangere og 118 Orchesterfolk, det gik over Forventning godt, sikkert og med en mageløs Begeistring hos alle. Igaar prøvede jeg Sinfonien og Michel Angelo Ouv., som gik med udmærket Liv og Fut. Begge slog ligeledes udmærket an. Ja, Du kan tro, at Pigerne her (ja ogsaa Konerne) gaar for at see mig, og Mændene er ligeledes „bei der Hand“ paa et Vink af mig, — jeg er vist en mærkelig Person, naar jeg seer ret til. — Paa Mandag gaar Ouverturen og Zion, paa Tirsdag Sinf., og paa Onsdag gaaer jeg og Axel til Cöln efter Hillers Indbydelse fra „Tonkünstlerverein“, der saa vil gjøre lidt Stads af mig og følge mig paa Vei lidt ned ad Rhinen, som jo kan blive morsomt. — — — — —