Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1881-06-08)

Düsseldorff, d. 8. Juni 1881.

Med Guds Bistand har jeg nu fuldendt min Gjerning her igaar Aftes, og med allerstørste Held. Den 1ste Dag var Bachs Suite og Handels „Samson“, Choret udmærket og Orchestret ligeledes, — Salen var ikke ganske fuld. Klangen af Chor og Orchester fortrinlig. Den 2den Dag: Michel Angelo Ouverture, som gik med en Præcision og et Fyr, som henrev. Jeg blev naturligviis modtaget med stor Hyldning, „Zion“ gjorde en grandios Virkning med det store Chor (700). — Tenorer aldeles fortrinlige. De sang med en Iver og Begeistring, som var imponerende. Gura fra Hamborg sang Soloen meget smukt. Der blev applauderet efter hvert Nnmmer, og da jeg forlod Dirigentpladsen. klappede Chor og Orchester af alle Kræfter, jeg maatte frem igjen. — Men „Zion“ er jo mere alvorlig og gjør ikke den jublende Virkning, som Ouverturen eller Sinfonien i B. — — — Beethovens A-dur Sinfonie sluttede Concerten og lykkedes meget godt, Orchestret spillede livligt og godt og tog Publikum med sig. Den 3die Dag: Euryanthe Ouverture, meget godt; Arie af Oberon „Ocean“ sunget af en dygtig Sopran, Violinconcert af Gernsheim, spillet af Sauret, meget godt; Lieder, sunget fortræffeligt af Gura, gjorde stor Virkning paa Publikum. Saa kom da jeg op og blev modtaget med stormende Applaus og Orchesterfanfare. s. 267 Sinfonien gik aldeles udmærket, 1ste og 2den Sats stærkt applauderet, Scherzoen forlangt jublende „Da capo“. Gjentaget ligesaa fortrinlig som første Gang og voldsom applauderet. — Finalen skulde Du have hørt dem spille, naa — det var Liv og Finesse, (jeg var ganske særdeles godt oplagt). Saa blev der et stort Spektakel og Fremkaldelser. Den foregaaende Aften var der bragt mig en stor Laurbærkrands, nu kom der en fra Damerne i Choret (som er aldeles forliebte i mig), og nok en Krands, jeg veed ikke fra hvem. — — — — — Jeg havde den Morskab, at den 2den Dag var der meget fuldere end den 1ste og i min Generalprøve stopfuldt. — Ligeledes den sidste Concert. Efter Concerterne var der naturligviis Selskaber, hvor jeg blev fêteret paa det glubskeste til ud paa Natten. Jeg fik der næppe Tid til at spise, for at skrive mit Navn til unge og gamle Piger og Koner og Mænd. Idag reiser vi til Cöln. — — — Torsdag Morgen fra Cöln til Mainz, hvor vi følges paa Vei af endeel Musikere. Ja, det gaaer lystigt til. — — — — —

1882 foretog Gade sin sidste Kunstrejse, nemlig for anden Gang til Birmingham, hvor man paany havde opfordret ham til at komme over og dirigere en ny Komposition af ham selv. Gade var netop, s. 268 da Indbydelsen kom, beskjæftiget med et større Arbejde, Concertstykket „Psyche“, og han tilbød da at opføre dette Værk i Birmingham.

Blandt Breve fra dette Ophold i England meddeles følgende: