Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-07-31)

London, d. 31. Juli 1882.

Jeg slap sidst i min Fortælling ved Kofferten * ), og den kom da ganske rigtig om Aftenen til Osnabrück. — — — — Der er en meget stor og smuk Domkirke i Osnabrück, og jeg gik derhen om Formiddagen for at høre lidt paa den katholske Gudstjeneste. Halvdelen af Indbyggerne ere Katholiker. — Jeg kan jo ikke nægte, at den gjorde et godt og opløftende Indtryk paa mig. Præsterne læste og reciterede meget godt, Orgelet blev særdeles forstandigt og godt benyttet, ligesom Chorsangen var tilsvarende god. Hele Kirken var fuld af Folk, som med største Opmærksomhed fulgte Ceremonien. Men det er og bliver dog noget, som bliver udenfor dem ; Præsten leverer en stemningsfuld Præstation, og de modtager den fuldt færdig; dog er den hos dem opstaaede Stemning kommen ved en andens Arbeide, ikke som en Trang til selv at længes og trænges, — jeg greb mig selv i at være bragt i en from Stemning paa anden Haand. Men smukt var s. 269 det! — — — — — Forresten traf jeg paa Reisen endeel Englændere, og jeg tror nok, at jeg kan mer end sidst, naar jeg kommer rigtig igang. — — — Kl. 9 var vi i London. Jeg kjendte liver en Stump igjen, og var strax i Formiddags i Billedgalleriet og hilste paa de kjære, gamle Venner, og jeg kunde dem allesanunen, endogsaa, hvor de hang. — — — Jeg gaar imorgen til Novello og tager vel med ham ud til Familien i Sydenham, — — — han tager hver Morgen til London, og saa følger jeg med ham ud og ind. — — — — — —