Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-03)

Sydenham, Westwoodhouse, d. 3. Aug. 1882.

Som Du seer, er jeg flyttet herud igaar, — — — — mit Værelse er nydeligt istandsat, og jeg har den yndigste Udsigt til Haven. — — — Igaar gjorde jeg Visit hos Sir Costa og Benedict— — — og blev modtagen med udmærket Venlighed af dem begge. — — — — Iaftes spillede jeg enkelte Ting af „Psyche“ for Familien her. Det lader til, at det behager dem vel, det sige de alle idetmindste. Benedict fortalte mig, at han havde hørt, at Prindsessen — for Øieblikket ikke i Byen — vil komme til Concerten. Jeg har seet Gounods Oratorium, det er meget „ernsthaft“ med mange Recitativer. Jeg s. 270 har ogsaa seet Wagners „Parcifal“, aldeles religiøst; — — — forresten er Musiken meget udtryksfuld.