Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-06)

Sydenham, d. 6. Aug. 1882.

Jeg lever godt og i behageligt Selskab, tager om Formiddagen til London og kommer om Eftermiddagen ud til Sydenham; igaar har jeg componeret en lille Duet til Datteren og Sønnen her af Huset, — — om Aftenen synger de lidt, og saa morer de sig særdeles ved at høre mig spille Beethovens Sonater, her er nemlig 2 deilige Flygeler af Brotwood med en smuk, syngende Tone. — — Her er en meget stor Sal, som er tilbygget paa den ene Side af Huset, den er til Concert og Comedie; den er som Casinos lille Sal, men uden Galleri, med Indretning til at gaa i Gulvet og forsvinde. De havde opført et af Shakespeares Lystspil for nylig der. Der staar et Flygel og et Harmonium i denne Sal, og om Vinteren er den altid opvarmet. — Naa, jeg er alligevel glad over, at jeg ikke har saamange Herligheder, Du kjender jo min Philosophi ! Apropos, har jeg ikke vundet en lille Gevinst i Lotteriet? Idetmindste er der vel kommet Regning for Sedlen. — — — — — —