Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-08)

Sydenham, d. 8. Aug. 1882.

Det var igaar (Mandag), hvad de kalde „Holyday“, og vi kjørte en lang Tour gjennem kjønne Skove, og Alverdens Mennesker var ude at kjøre Skovtour, ligesom hos os Dvrehavstoure. Flere Steder var der Telte med Musik og Gynger, det var meget fornøjeligt at see. Herhjemme var der stor Kommers, den ene Svigersøn er ivrig Sportsmand, der var inviteret endeel unge Mennesker, som spillede „ Lawn-Tennis“ paa Plainerne i Haven. De er alle i Lærredsbuxer og Trøier og sveder, saa det hagler ned af dem. Om Aftenen blev der sunget 4-stemmige Sange og spillet. — Jeg fik igaar Brev fra Sangerinden Miss Marie Roze, hvori hun bad mig komme til sig og gaa Partiet igjennem, hun glæder sig meget til at synge det. — — — I disse Dage har Haand skrifterne i „British Museum“ taget min Interesse i Beslag. Der findes Documenter fra alle de engelske Konger, af Maria Stuart findes et Brev til en Greve, om at bede Elisabeth om at formilde Fængselsstrængheden, af Cromwell meget interessante Ting, ikke at tale om Breve fra Michel Angelo, Leibnitz, Digtere og Kunstnere. — — — — Idag har jeg isinde at besøge Westminster Abbey og see mig rigtig om der. — — — —