Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-13)

Sydenham, d. 13. Aug. 1882.

Torsdag Morgen tog vi ned til Badestedet Brighton. Det er smukt og mindede mig om Skodsborg, kun er Vandet her jo meget bredere, man kan ikke see Kyst men langt ud i Havet. Vi boede i et Hotel ved Strandkanten (Mr. og Mrs. Littleton og Miss Novello) og havde stadig for Øje Fiskere, kommende og gaaende ud, — Badegjæster gaaende til Badehuse paa Hjul; disse Badegjæster er meget ugenerte, i Kjøbenhavn vilde man finde det meget upassende, antager jeg, at see unge Damer med vaadt, flagrende Haar, vaad, tæt Dragt ved en almindelig Spadserevej — men det er vel „Fashion“ ved alle Badesteder. Det viser sig ogsaa her, „Theori“ er Et og „Praxis“ et Andet. Idag, Søndag, er alle offentlige Haver, med Undtagelse af en, lukkede, ligeledes alle Musæer og Gallerier. Naar jeg taler om Modsigelsen, der er tilstede, leer man og ryster paa Hovedet. — — — Lørdag var jeg første Gang hos Mrs. Marie Roze, for at gaa „Psyche“s Parti igjennem, hun syntes at holde meget af Partiet. Hun er fransk, og hendes egentlige Fag er den lette Genre, men hun har Fantasi og udmærket god Villie, saa at jeg antager, at hun kommer til at synge det baade med Forstaaelse og Hengivelse i Partiet. Hun har en udmærket god Sopran og kan gaa i Vejret, saa det er en Fornøjelse at høre paa. — — Paa Fredag tager jeg til s. 273 Birmingham for at høre Chorene, kommer saa her tilbage Lørdag, prøver med Mrs. Roze og Barytonisten Santley (Eros) om Søndagen ; om Mandagen Orchesterprøve med Solosangerne, den næste Lørdag er alle (Orchester og Solosangere) i Birmingham, der prøves fuldstændig Lørdag og Mandag, og Concerterne begynde om Tirsdagen; jeg og „Psyche“ optræder Torsdag Eftermiddag. Fredag er den sidste Concert, og saa længes jeg efter at vende hjem. —