Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-17)

Sydenham, d. 17. Aug. 1882.

I Onsdags besøgte jeg Mr. Lloyd, Tenoristen, som jeg sang igjennem med; udmærket Stemme og musikalsk — Skade, at han kun har at synge i 2 Terzetter. Idag var jeg i Marlborough House, hvor Prindsen af Wales bor, de var desværre lige ved at rejse, saa at jeg ikke fik hende i Tale. Hele Gaden udenfor Paladset var fuld af Folk for at see dem rejse. Falbe sagde mig forleden, at han troede ikke, at hun kunde komme til Concerten, fordi han vidste, at det var en Aftale, at Prindsen og Prindsessen skulde mødes i Wiesbaden med vor Konge og Dronning. — — — Mandag Kl. 2 har jeg min første Orchesterprøve med Solosangerne. Jeg er glad, at jeg nu kan begynde at virke igjen. — — — — —