Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-21)

Sydenham, d. 21. Aug. 1882.

Jeg kommer ligefra Orchesterprøven paa „Psyche“. Efter al Sandsynlighed vil den behage meget. Dog, lad mig fortælle i Orden. Altsaa i Fredags toge vi til Birmingham, Mr. Harding tog imod mig paa Banen. Jeg spiste hos ham, og Kl. 8 gik vi til Chorprøven; iforvejen havde de fortalt mig, at det var det bedst afholdte af de nye („Psyche“ nemlig). Ved min Indtrædelse i Salen blev jeg modtaget af baade Herrer og Damer med en begejstret Applaus, som næppe vilde standse. Jeg sagde dem Tak, og at jeg var glad ved igjen at være i deres Compagni og særlig glad ved at høre min nye Composition første Gang sunget af Choret i Birmingham. Der var en overmaade animeret Stemning og Applauderen hele Aftenen. De sang med et Liv og en Lyst, saa det var en stor Glæde for mig at høre paa. Du kan tro, at Chorene i „Psyche“ klinge godt! Naa, næste Morgen toge Littleton og jeg til Stratford on Avon og saae det gamle Huus, hvor Shakespeare er født, hans Datters Huus, Haven, han selv ejede, og hans Grav i Kirken. — Lørdag hjem. — Søndag sang jeg med Mrs. Roze, og — hun synger det meget godt, med Inderlighed og Hengivelse. Ogsaa Eros — Mr. Santley — var jeg hos, en udmærket Barytonist, som er meget glad over sit Parti. — Idag var der Prøve Kl. 11, først kom en gammeldags Composition med Polonaise, Arier, s. 276 ret en ækel Ting, jeg spadserede noget, og gik saa igjen i Prøvesalen. Klokken var bleven over 3, før jeg kunde begynde paa „Psyche“ Alle Sangerne var der (Md. Trebelli ogsaa). Jeg var nu bange for, at Orchestret var træt, men Vorherre gav mig gode Kræfter og den fornødne Ro, saa at Prøven gik som en Opførelse, saa glat, jeg kan sige fint, —det er udmærkede Folk der. Jeg blev modtaget af Orchester og Publikum med stærk Applaus før jeg begyndte. Ja, I har saagu’ Ære af mig her i det store London. Orchester og Publikum applauderede næsten hvert Nummer. Jeg var i en udmærket Stemning. — — — Tænk Dig, Lørdagmorgen var en Omtale i „Daily news“ om Prøven Fredagaften. — — — — — —