Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1882-08-27)

Birmingham, Copeley Lodged. 27. Aug. 1882.

Jeg er nu, som Du seer, hos de rare Hardings, — — — — igaar Aftes Kl. 7 havde jeg Generalprøve; jeg blev naturligvis modtaget meget varmt af Alle, baade Chor, Orchester og Publikum — Salen var nemlig halv fyldt. — Roze sang meget udtryksfuldt og fik stærk Applaus for alle hendes Soloer, Santley ligeledes, Terzetten (en fortræffelig Tenor Lloyd, Md. Trebelli og en yngre, men god s. 277 Sopran, gik brillant, det hele gik med Liv og Lyst, skjøndt der havde været Prøve fra 10—2 og fra 3—5 iforvejen. Jeg har megen Glæde af „Psyche“, alle lykønsker mig og er glade, Benedict sagde: „Ja, De er jo Kjælebarnet her, De vil faa megen Succès.“ Gounods store Oratorium vil jeg ikke sige noget om, kun at Verhulst i sit Brev til mig om „Psyche“ fortalte, at han var bedrøvet over G.s Arbejde — — — — naa, der er Enkeltheder deri, som er meget kjønne, men det er langt, langsomme Tempi og ikke meget Musik deri. Verhulsts kjærlige og begejstrede Brev fra Amsterdam begynder saaledes: „Lieber verehrter Gade, ich möchte sagen, glücklicher Gade! diesen Sonntag haben Sie mir zum wahren Festtag gemacht. Ihrer „Psyche“ habe ich immer und wieder durchgelesen, gesungen, gespielt — — — —“ Jeg skal gjennne Brevet. — Idag skal jeg holde mig i Ro her; her er en meget interessant Mand i Besøg, det morer mig meget at tale med ham. — — Torsdag Kl. 8 træder „Psyche“ op, tænk da paa mig, Du Kjære. Til den Aften er der tegnet saamange Billetter som til de allerbedst besøgte Concerter, er det ikke morsomt, og det altsammen for „Plamasen“, som Hostrup siger. —

18