Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Hans Christian Andersen (1847-09-04)

Til Componisten Gade i
Leipzig
.
Kjøbenhavn, 4de September 1847.

Kjære Ven!

Hvorledes gaar det med „Nøkken“? Er De færdig? — Har De begyndt? Vil De ikke begynde? Jeg maa endelig vide noget Bestemt; flere Gange har jeg ladet spørge, nu spørger jeg Dem selv. Deres Forældre har jeg besøgt, jeg veed ikke, om De fra dem har faaet min Hilsen. Tænk venlig paa mig, Kjære ! og bring Mendelssohns, Kreyns, Pfodtens, Bødtker og Alle Alle, min kjærligste Hilsen.

Seer De Auerbach, saa siig ham, at han kunde gjerne lade mig høre lidt fra sig. Nu lev vel! vi leve her i evig Tøe og Taage, Vandpine og Tandpine, sølet og forkjølet. Farvel!

Deres meget hengivne
H. C. ANDERSEN.